Geometry.Net - the online learning center
Home  - Athletes_Basketball - Payton Gary
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 24    1  | 2  | Next 20

         Payton Gary:     more detail
 1. Gary Payton (Basketball Legends Series) by Howard Blatt, 1998-06
 2. Oregon State Beavers Men's Basketball Players: José Ortiz, Gary Payton, Brent Barry, Slats Gill, A. C. Green, Terry Baker, Greg Wiltjer
 3. Confidence Counts (Positively for Kids) by Gary Payton, 1999-09-25
 4. Gary Payton: Star Guard (Sports Reports) by Ross Bernstein, 2000-02
 5. Super Sports Star Gary Payton by Judith Mandell, 2001-07
 6. Gary Payton: An entry from Gale's <i>Notable Sports Figures</i> by Julia Bauder, 2004
 7. Sports Illustrated March 5 1990 (The Player of the Year Oregon State's Do-Everything Say-Anything Gary Payton) by Various, 1990
 8. Champion Olympique de Basket-Ball: Michael Jordan, Ray Allen, Bill Russell, Shaquille O'neal, Gary Payton, Chris Paul, Kevin Garnett (French Edition)
 9. Basketball Players at the 2000 Summer Olympics: Michele Timms, Luc Longley, Peja Stojakovic, Yao Ming, Steve Nash, Kevin Garnett, Gary Payton
 10. Basketball players from California: Marion Jones, Kevin Johnson, Mark Madsen, Gary Payton, LeRon Ellis, Dennis Johnson, Gilbert Arenas
 11. Basketball Players at the 1996 Summer Olympics: Michele Timms, Shaquille O'neal, David Robinson, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, Gary Payton

1. McClatchy-Tribune | Faces In The News | Preview
payton_gary DOWNLOAD JPG NBA superstar and Olympic Dream Team member Gary Payton by Document Name, payton_gary. Document Date, Dec/4/2000. Illustrator
http://www.mctdirect.com/faces/preview/preview.php?doc=KRT/krtfaces/docs/000/880

2. Astronaut Biography: Gary Payton
Birthdate 20.06.1948. Birthplace Rock Island / Illinois. Marital status married. Children one. Selection date .08.1979
http://www.spacefacts.de/bios/astronauts/english/payton_gary.htm
Biographies of U.S. Astronauts
Payton
Gary Eugene
USA
more photos
Personal data
Birthdate: Birthplace: Rock Island / Illinois Marital status: married Children: one Selection date: Job: MSE Status: Ret. .08.1985
Spaceflights
No. Mission Job Time Duration STS-51C MSE Total
Additional information
Bachelor of science in astronautical engineering from the USAF Academy, Colorado Springs, 1971; master of science in astronautical and aeronautical engineering from the Purdue University, 1972; Colonel, USAF , Ret.; unsuccessful application for NASA astronaut group 11 ; retired from USAF NASA
Personal patch
Last update on December 29, 2007.

3. Payton, Gary : Sydney 2000 : USA Dream Teams - Mega Net
Login. mega net. Search Mega Net. Home Sports Basketball NBA USA Dream Teams Sydney 2000 Payton, Gary. Payton, Gary NBA.com
http://www.mega-net.net/sports/basketball/nba/usa_dream_teams/sydney_2000/payton
Login Search Mega Net: Home Sports Basketball NBA ... Sydney 2000 : Payton, Gary Payton, Gary - NBA.com Profiles this point guard who has become one of the best players in his generation. Offers many multimedia clips, and posts stats. http://www.nba.com/playerfile/gary_payton.html
About Us

4. Gary Payton
Gary Payton. Gary Payton was born on July 23, 1968 in Oakland California. He grew up in a rough neighborhood and was forced to transfer high schools in
http://www.wvu.edu/~physed/blacksports/class2004/Payton_Gary/g_payton.htm
Gary Payton
Gary Payton was born on July 23, 1968 in Oakland California .  He grew up in a rough neighborhood and was forced to transfer high schools in order to avoid the violence and drugs found in his area.  Payton earned a scholarship to play basketball at Oregon State University and graduated from there in 1990 (http://www.bballone.com). Nicknamed “The Glove,” Payton’s NBA career has been highlighted by his multiple awards and honors.  He was named to the All-NBA Defensive time eight consecutive years and to the NBA All-Star team seven consecutive teams.  He was named a started on the All-Star team for the 1997 and 1998 seasons.  Payton also became the first guard to be named NBA’s Defensive Player of the Year in 1996 since Michael Jordan in 1988 (http://www.nba.com). In 2001, just ten years after being named to the All-Rookie team, Payton became the eighty-eighth player in NBA history to scored fifteen thousand points.  Upon reaching this milestone, he became the eighth player in NBA history to have scored fifteen thousand points, had six thousand assists, and one thousand steals (http://www.nba.com). Like several of the NBA’s elite players, Payton played on the U.S. National Team and represented our country in, not one, but two Olympic games.  He was part of the 1996 and 2000 gold medal teams (http://www.nba.com).

5. Payton, Gary
Space Flights, Launch Date Shuttle, Landing Date - Shuttle. 1. STS-51C, January 24, 1985 - Discovery, January 27, 1985 - Discovery
http://pages.prodigy.net/pxkb94ars/Payton_Gary.htm
Name: Payton, Gary Country: USA M/F: M Number of Flights: 1
Space Flights Launch Date - Shuttle Landing Date - Shuttle 1. STS-51C January 24, 1985 - Discovery January 27, 1985 - Discovery
Space Flights Descriptions STS-10
(Cancelled)
Planned military space shuttle mission
Cancelled due to payload delays STS-41H
(Cancelled)
Planned space shuttle mission to deploy a military payload or a Tracking and Data Relay Satellite
Cancelled due to failure of the Inertial Upper Stage (IUS) 1. STS-51C Classified military mission 1
Return to Master List
American Astronauts One Spaceflight Space Shuttle Program - PS Updated - February 1, 2005

6. Gary Payton: Family
Gary Payton. wife Sue C. Campbell. children Courtney, * 1979/80. close window.
http://spacefacts.net/family/astronauts/english/payton_gary.htm
Gary Payton
wife: Sue C. Campbell children: Courtney
close window

7. Åå¶Ù_ÌåÓýÃ÷ÐÇ_NIKEÐÂÀ˾º¼¼·ç±©
Translate this page payton_gary . . . 7/23/68. 1.93M. 81.6kg. . (Oregon State
http://sports.sina.com.cn/star/payton_gary/
NIKE¾º¼¼·ç±©
±ÏҵѧУ£º¶íÀÕ¸ÔÖÝÁ¢´óѧ(Oregon State)
¡¡¡¡1990ÄêNBAÑ¡Ðã´ó»áÉÏ£¬Åå¶ÙÒÔµÚÒ»ÂÖµÚ¶þ˳λ±»Î÷ÑÅͼ³¬ÒôËÙ¶ÓÑ¡ÖÐ,ÔÚÐÂÐãÈü¼¾ÖÐ,Ëûƽ¾ù¿³¡6¡£4¸öÖú¹¥ºÍ2¡£01¸öÇÀ¶Ïλ¾ÓNBAÇ°20û¡£ÔÚËûµÄµÚ¶þ¸öÈü¼¾Àï,ËûÊÇËÄûÈýË«³¬¹ýÒ»¸öµÄÑ¡ÊÖÖ®Ò»(ÁíÈýλÊÇÇǵ¤,ƤÅíºÍ´óÎÀ-ÂÞ±öÑ·)¡£ÔÚ95-96Èü¼¾µÄ×ܾöÈüÀï,ËûÇËäÈ»ÒÔ2-4²»µÐÖ¥¼Ó¸ç¹«Å£¶Ó,µ«Åå¶Ùƽ¾ù¿³¡Éϳ¡45¡£7·ÖÖÓ¡£ÔÚÉϸöÈü¼¾µÄ4ÔÂ,ËûÒÔƽ¾ù¿³¡25¡£4·Ö,8¡£3¸öÖú¹¥ºÍ8¸öÀº°åµÄ³É¼¨»ñ4ÔÂ×î¼ÑÇòÔ±¡£Åå¶Ù¿Ä궼Ҫ¾Ù°ì´ÈÉÆÒåÈüΪÎ޼ҿɹéµÄº¢×Óļ¾è¡£ËûµÄÀºÇòżÏñÊÇÇÇÖÎ-¸ñΡ£ËûÏ£ÍûÔÚÍËÒÛºóÄÜ¿ªÒ»¼ÒÌåÓý¾Æ°É¡£ ¡¡¡¡1993-94Èü¼¾,ÈëÑ¡NBA×î¼Ñ·ÀÊØÕóÈÝ,NBAµÚÈýÕóÈÝ ¡¡¡¡1994-95Èü¼¾,ÈëÑ¡NBA×î¼Ñ·ÀÊØÕóÈÝ,NBAµÚ¶þÕóÈÝ ¡¡¡¡1995-96Èü¼¾£¬»ñµNBA×î¼Ñ·ÀÊضÓÔ±½±,ÈëÑ¡NBA×î¼Ñ·ÀÊØÕóÈÝ,NBAµÚ¶þÕóÈÝ ¡¡¡¡1996-97Èü¼¾,ÈëÑ¡NBA×î¼Ñ·ÀÊØÕóÈÝ,NBAµÚ¶þÕóÈÝ ¡¡¡¡1997-98Èü¼¾,ÈëÑ¡NBA×î¼Ñ·ÀÊØÕóÈÝ,NBA×î¼ÑÕóÈÝ ¡¡¡¡1999Äê2ÔÂ14ÈÕ,»ñÖÜ×î¼ÑÇòÔ±½±1998-99Èü¼¾,ÈëÑ¡NBA×î¼Ñ·ÀÊØÕóÈÝ,NBAµÚ¶þÕóÈÝ ¡¡¡¡1999-2000Èü¼¾,ÈëÑ¡NBA×î¼Ñ·ÀÊØÕóÈÝ,NBA×î¼ÑÕóÈÝ
ͼÎÄ-[NBA]ºþÈË96-98É­ÁÖÀÇ Åå¶ÙÊÔͼͻÆÆɪ±ÈÑÇ¿Ë

ͼÎÄ-[NBA¼¾ºóÈü]É­ÁÖÀÇVSºþÈË ÀÏÀ±Åå¶ÙÏ·Ë£Âí¶¡

ͼÎÄ-[NBA¼¾ºóÈü]É­ÁÖÀÇVSºþÈË Åå¶Ùµ¥´òÍâÐÇÈË

ͼÎÄ-[NBA¼¾ºóÈü]É­ÁÖÀÇVSºþÈË Åå¶ÙÕùÇò¾¡È«Á¦
... SINA English

8. Gary Payton
HOTELS DISCOUNTS, CHEAP FLIGHT TICKETS AND RENTAL CARS DEALS COUPONS, FREE ONLINE COUPON CODES AND IMPORTANT DISCOUNTS AND DEALS ON BEST STORES
http://www.nbanet.com/players/p/payton_gary/payton_gary6.htm
NFL MLB NHL SOCCER ... CONTACT
NEWSLETTER
BIOGRAPHY, PROFILE AND PHOTOS ALL-TIME NBA STARS ALL-TIME SPORTS STARS
Gary Payton - PHOTO GALLERY
MORE PHOTOS Picture 1 Picture 2 Picture 3 Picture 4 ...
Contact us

9. MCT Campus | Search
payton_gary Caricatures Archive 964 x 1555 Color JPEG Preview Download NBA superstar and Olympic Dream Team member Gary Payton by Ron Coddington, KRT,
http://www.mctcampus.com/search/search.htm?s=caricatures&page=4

10. Sunnets1/Personal Collection - Photobucket - Video And Image Hosting
Oneal_Jermaine; Oneal_Shaquille; Ostertag_Greg; Outlaw_Travis; Owens_Billy; Parish_Robert; Parker_Tony; Paul_Chris; payton_gary; Perkins_Kendrick
http://s217.photobucket.com/albums/cc160/sunnets1/Personal Collection/
help login Join Now Search images videos web var searchFormHeaderSearch = new SearchForm("HeaderSearch", false); Album: Personal Collection links grid slideshow
 • back to sunnets1
  Personal Collection
  • Jabbar_Kareem Abdul Jones_Bobby veteran Ramos_John Peter Richardson_Michael Ray ... less... var albumlistctl = new CollapseListController('albumList','moduleInnerListHiddenItem', true, '/albums/cc160/sunnets1/'); What are tags? Add tags to label people or things in your photos. Use tags to organize photo content in your album, enhance searching in your album, and alert friends to photos in your album. Use the "Embed Code" link to embed tagged photos on other sites and share your tags with others. Click here to see a demo. columnLeftRegistry.add('explanation_tags');
   what's new
   flashRegistry.add('containerPromotion');
  var controllerMessagePanel = new MessagePanelController("album", false); There is no content in this album.

11. Index Of /images/ProductImages/Posters_Photos
Paul_Adrian.jpg; Pavement.jpg; Paxton_Bill.jpg; Pay_it_Forward.jpg; payton_gary.jpg; Pearl_Harbor.jpg; Pearl_Jam.jpg; Peet_Amanda.jpg; Perabo_Piper.jpg
http://www.starpulse.com/images/ProductImages/Posters_Photos/?S=A

12. Chinese Industry: Manufacturer Directory - Sports Recreation --> Ball --> Basket
Translate this page 1. http//sports.sina.com.cn/star/payton_gary Wear pause contain personal brief introduction and former splendid war Ji and related newest report.
http://www.chineseindustry.com/companies/sports_recreation/sports_recreation-844
Home Services Biz leads Can'tFind ... USA Company Directory search products:
Subcategory: sports recreation > ball > basketball > nba > player > padun .
The following are the Chinese manufacturers under the above subcategory.
http://sports.sina.com.cn/star/payton_gary

Wear pause contain personal brief introduction and former splendid war Ji and related newest report.
http://sports.tom.com/pic/peidun.html

Add in - wear pause - add in - the individual who wears pause information, newest development, brilliant draw a protrait etc. content.
CAD / CAM Design Shearing CNC Punching Assembly CNC forming Pemming Tapping Machining Drilling Welding Liquid Painting Bead Blasting Powder Coating Lead Lining Finishing Rolling Centrifugal Casting Ceramic Mold Casting Die Casting Extrusion Forging Full Mold Casting Investment Casting Permanent Mold Cast Plaster Mold Casting Powder Metallurgy Sand Casting Shell Mold Casting Squeeze Casting > For more details, please

13. Krepsinis.net - Naujiena - G.Paytonui Gresia Kalëjimas
payton_gary.jpg. Trys NBA žaid jai, tarp j ir Gary Paytonas, prival s stoti prieš Kanados teism d l kaltinim užpuolimu greta vieno iš Toronto striptizo
http://www.krepsinis.net/news.php?news_id=61376

14. Listings United States : Sports And Recreation : Basketball : NBA : Players : P
United States Wide altoSport Gary Payton Gary Payton pictures, photos, wallpapers, posters, desktop themes, and links.
http://listingsus.com/Sports_and_Recreation/Basketball/NBA/Players/P/Payton_Gary
Home Directory Maps Forums ... P : Payton Gary Page 1 of 1 Search This category Whole world - Advanced United States Wide
altoSport: Gary Payton
showextra('1378290','http%3A%2F%2Fwww%2Ealtosport%2Ecom%2Fp%2Fgary%2Dpayton%2F');
Gary Payton pictures, photos, wallpapers, posters, desktop themes, and links.
http://www.altosport.com/p/gary-payton/
Bballone.com - Gary Payton
showextra('1378698','http%3A%2F%2Fwww%2Ebballone%2Ecom%2Fgaryp%2Fgarypayton%2Ehtml');
This site contains information about the L.A. Laker, NBA Basketball Player Gary Payton.
http://www.bballone.com/garyp/garypayton.html
Bomis.com: Gary Payton Ring
showextra('1378821','http%3A%2F%2Fwww%2Ebomis%2Ecom%2Frings%2Fgarypayton%2F');
Bomis: Gary Payton Ring Build a ring Suggest URL! Email ringmaster! Ring Info! See also. .Sports/Basketball/Players .celebrity/sports/basketball Home My Bomis Webmasters Babe Report What's New? ...
http://www.bomis.com/rings/garypayton/
Gary Payton Foundation
showextra('1381060','http%3A%2F%2Fwww%2Egpfoundation%2Eorg%2F'); foundation, nba, gary payton, giving, kids, tribal scream, magic johnson http://www.gpfoundation.org/

15. GRACZE --- Gary Payton
yciorys Payton urodzi si i wychowa we wschodnim Oakland, w Kalifornii, w zamieszka ej przez klas redni oazie, w samym rodku paskudnej dzielnicy.
http://nba.e-basket.pl/opisy/payton_gary.html
Pozycja Guard
Numer
Urodzony
Wzrost
193 cm
Waga kg
College : Oregon State
Gary Payton Biografia Statystyki Seattle SuperSonics
¯yciorys
College
Payton zg³osi³ siê do Oregon State. Chcia³ graæ w St.Johns lecz tam uwa¿ali go za zbyt s³abego gracza. Warunkiem przyjêcia go do Oregon by³o ¶ciêcie skandalicznej fryzury. Payton ogoli³ sobie g³owê. Ju¿ na pierwszym roku zdoby³ nagrodê defensywnego gracza roku. Rozpoczyna³ ka¿dy mecz w pierwszej pi±tce. Zakoñczy³ karierê w Oregon State jako nr2 w przechwytach i asystach. W pe³ni rozwin±³ siê na ostatnim roku studiów . Wtedy to dosta³ nowego trenera, który w pe³ni wykorzysta³ mo¿liwo¶ci Paytona. By³ w tym sezonie Graczem Roku, wybranym przez Sports Illustrated. Draft
Wybrany przez Seattle w pierwszej rundzie z numerem 2 w 1990r. Sukcesy
 • Najlepszy obroñca roku w 1995/96
 • Lider ligi w przechwytach w 1995/96 (231 przechwytów).
 • Bra³ udzia³ 4 razy z rzêdu w meczu gwiazd.

16. Payton, Gary
Golfbooks.com.au is a valuable resource for lovers of golf and Payton, Gary.
http://www.golfbooks.com.au/lc/payton_gary/34733/1
document.write(""); read more about the award winning Journey Through The Links
Payton, Gary
Interested in being in our Payton, Gary directory? Fill in our online form and assuming site is suitable for our visitors we will add it within 24hrs. Click here to add your site now!
Golf Books Australia England Wales Scotland Ireland
Resource Section Other Sports Basketball ... NBA Players Payton, Gary Total Number of Links in the Payton, Gary Category:
The Gary Payton Foundation

Hosts a yearly basketball all-star party with proceeds benefiting various charities based in the Puget Sound.
These web site links are listed as a convenience to our visitors. If you use these links, we take no responsibility and give no guarantees, warranties or representations, implied or otherwise, for the content or accuracy of these third-party sites. golf books home golf books golf courses ... Golf Europe - Want to know which golf course to play? Where to play golf in Scotland where to play golf in Wales where to play golf in Ireland , and where to play golf in Enlgand Golf and golf australia , even better than Gardening

17. ENet¹è¹È¶¯Á¦ÂÛ̳-Öйú×î´ó×îÈ«µÄit²úÆ·ÂÛ̳
Translate this page TD background=http//image2.sina.com.cn/ty/nike/nibg19.gif height=21 FONT color= ffffff B payton_gary /B /FONT /TD /TR
http://bbs.enet.com.cn/redirect.php?fid=13&tid=2669005&goto=nextnewset

18. [讨论]大家把你们最喜欢NBA史上ç
Translate this page 8 a href= http//sports.sina.com.cn/star/payton_gary/ target= _blank /A /P P 1997 6 1 vs
http://bbs.hiphop8.com/archiver/tid-13817.html
HipHop街头文化交流中心 [讨论]大家把你们最喜欢NBA史上的伟大人或者事件说出来吗?
catsby [讨论]大家把你们最喜欢NBA史上的伟大人或者事件说出来吗?
catsby
catsby
catsby
jordan都称KG是NBA最强 还会不好吗?
catsby
catsby
catsby
catsby
catsby
catsby
改了...哇哈哈...以后去撩MM咯咯...[em06] catsby catsby <TABLE fixed; WORD-BREAK: break-all" width="90%" border=0><TR><TD 9pt; LINE-HEIGHT: 12pt" width="100%"><img src="http://www.hiphop8.com/bbs/Skins/Default/topicface/face1.gif"> <B></B> <P>乔丹改变球队输赢的命运 堪称NBA第一 </P><P><a href="http://sports.sina.com.cn/star/jordan.shtml" target="_blank" >乔丹</A>曾有23场比赛在决定胜负的一投中力挽狂澜一投中矢,反败为胜。以下就是这23场比赛的实况。</P></TD></TR></TABLE><P>吖。。。。23。。和他的号码很配</P> catsby T-rush catsby T-rush catsby KG不错 但是不是很“花”就不会有人注意 KB就是“现”出来的 catsby PUNK★BB HIP-HOP.ZP

19. Celtics & Knicks - Koszykówka - NBA - Forum Probasket.pl
(IMGhttp//www.ebasket.pl/gracze/payton_gary.jpg) Paul Pierce(skrzyd?owy) (IMGhttp//www.e-basket.pl/gracze/pierce_paul.jpg)
http://forum.probasket.pl/index.php?showtopic=4664&view=new

20. Gary Payton
Arts Movies Titles L Like Mike (5). Sports Basketball Professional NBA Milwaukee Bucks (15). Sports Basketball Professional NBA Seattle
http://www.geek-toy.com/Sports/Basketball/Professional/NBA/Players/P/Payton_Gary
Top Sports Basketball Professional ... P : Payton, Gary (1) Related Categories
Arts: Movies: Titles: L: Like Mike
Sports: Basketball: Professional: NBA: Milwaukee Bucks Sports: Basketball: Professional: NBA: Seattle SuperSonics
Web Sites
Gary Payton Foundation

Hosts a yearly basketball all-star party with proceeds benefiting various charities based in the Puget Sound.
Status Code: 200 Edit listing [dmoz.org] - Report dead link [dmoz.org] - Edit Category [dmoz.org] About Geek-Toy.com Help build the largest human-edited directory on the web Submit a Site Open Directory Project Become an Editor Gary Payton @ dmoz.org - Edit Last RDF update: 20-03-2007

Page 1     1-20 of 24    1  | 2  | Next 20

free hit counter