Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Abe Kobo
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 2     21-40 of 87    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Abe Kobo:     more books (100)
 1. Literaturlexikon 20. Jahrhundert 1: Abe, Kobo & Goyen, William by Herausgegeben Von Helmut Olles, 1971
 2. Fake Fish: The Theater Of Kobo Abe by Nancy Shields, 1996-04-01
 3. Abe Kobo (Shincho Nihon bungaku arubamu) (Japanese Edition)
 4. Friends: [Play] by KObO, Abe, 1969-01
 5. The Man Who Turned into a Stick: Three Related Plays
 6. Mort Anonyme (French Edition) by Abe Kobo, 1995-09-01
 7. La Femme des sables by Kôbô Abé, Jean-François Laffont, et all 2002-04-03
 8. Rendez-vous secret by Kôbô Abe, 1996-06-05
 9. Das Gesicht des Anderen. by Kobo Abe, 1999-10-01
 10. Cahier kangourou by Kôbô Abe, René de Ceccatty, et all 2003-06-15
 11. Friends 1ST Edition by Kobo Abe, 1969-01-01
 12. Les murs (Collection UNESCO d'euvres representatives) (French Edition) by Kobo Abe, 1985
 13. The Face of Another by Kobo Abe, 2003-02-01
 14. Der verbrannte Stadtplan. by Kobo Abe, 2000-07-01

21. Index Of /ARCHIVES/A/ABE_Kobo
. Parent Directory 07-Jan-2008 1439 - _Abe_K..html 07-Sep-2007 2308 8k...... Translate this page /ARCHIVES/A/abe_kobo/. Name Last modified Size
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/ABE_Kobo/
/ARCHIVES/A/ABE_Kobo/ Name Last modified Size Description ... Parent Directory 30-Mar-2008 17:07 - _Abe_K..html 07-Sep-2007 23:08 8k áÂÜ ëÏÂÏ _Abe_K..zip 30-Sep-2005 22:45 197k _Abe_K._.html 07-Sep-2007 23:08 8k áÂÜ ëÏÂÏ Chelovek,_prevrativshiysya_v_palku.[doc].zip 07-Jan-2003 21:33 15k Chelovek,_prevrativshiysya_v_palku.[txt-win].zip 07-Jan-2003 21:33 12k Chelovek-yaschik.[doc].zip 13-May-2002 07:23 126k Chelovek-yaschik.[txt-win].zip 13-May-2002 07:23 133k Chetvertyy_lednikovyy_period.[txt-win].02.zip 04-Nov-2006 13:03 142k Chetvertyy_lednikovyy_period.[txt-win].zip 04-Nov-2006 13:04 149k Chujoe_lico.[doc].zip 13-May-2002 07:24 177k Chujoe_lico.[txt-win].zip 13-May-2002 07:24 186k Detskaya.[txt-win].zip 18-Jun-2001 08:55 13k Jenschina_v_peskah.[txt-win].zip

22. Tag: Abe_kobo - Wiadomo¶ci24
abe_kobo.
http://www.wiadomosci24.pl/tag/Abe_Kobo
var serwer_obrazkow_stale = "http://s.wiadomosci24.pl"; var gemius_identifier = new String('ofTrq3c6CKpsyqvc5D3urLSmLU8_StuiEr2e9CaL8Q..t7'); var gemius_identifier = new String('bIg70lwEHAgX_uhpr8luFXYYfQuBNu7_NQU9ULeukZL.Q7'); GR("mapujMiejsca"); Login: Has³o: Zarejestruj siê Przypomnij has³o GR("wstawReklame","billboard"); Wiadomo¶ci24 Tag: Abe Kobo
Abe Kobo
"Sunna no onna" czyli "Kobieta z wydm"
Tomasz Albecki "Kobieta z wydm". Arcydzie³o ¶wiatowej literatury powraca w nowym wydaniu, przygotowanym przez wydawnictwo Znak. Abe Kobo Kobieta z wydm wydawnictwo Znak relacje ... Adam Degler Piêtna¶cie podmiotów artystycznych, ponad trzydzie¶ci piosenek, piêæ bitych godzin siedzenia w studiu Polskiego Radia na al. Tak wygl±da³ sobotni Przegl±d Piosenki Debilnej - drugi dzieñ festiwalu WROCEK. Wroc³aw WROCEK Przegl±d Piosenki Debilnej Paranienormalni ... Adam Degler Obejrzyj galeriê zdjêæ z drugiego dnia IV Kabaretowego Miêdzynarodowego Festiwalu WROCEK. Tym razem by³ to Przegl±d Piosenki Debilnej. Podobno Kombi mia³by szansê na Grand Prix... Imprezê prowadzili "Adasie", czyli kabaret Chatelet. Wroc³aw WROCEK Przegl±d Piosenki Debilnej Paranienormalni ... We¼rzesz
Depesze agencyjne:

23. Korepetycje - Ogłoszenia Korepetycji - Język Polski, Wrocław
Imi i nazwisko Kasia; Województwo dolno l skie; Miasto Wroc aw; Cena 20z / 60min; Miejsce lekcji do uzgodnienia; Email abe_kobo@wp.pl
http://www.e-korepetycje.net/abe_kobo@wp.pl/język-polski
Korepetycje
Giełda korepetycji
Login: Hasło:
Przedmiot:
dowolna aktorstwo algebra analiza matematyczna anatomia architektura astronomia biochemia biologia brydż chemia ekonometria ekonomia elektronika elektrotechnika filozofia finanse i rachunkowość fizyka fotografia geodezja geografia geometria wykreślna grafika komputerowa historia historia sztuki informatyka język angielski język arabski język bułgarski język chiński język chorwacki język czeski język duński język estoński język fiński język francuski język grecki język hiszpański język holenderski język japoński język litewski język łotewski język migowy język niderlandzki język niemiecki język norweski język perski język polski język polski dla cudzoziemc³w język portugalski język rosyjski język rumuński język serbski język szwedzki język turecki język ukraiński język węgierski język włoski korekta kosmetologia logika łacina malarstwo i rysunek marketing matematyka mechanika muzyka nauczanie początkowe obsługa komputera ochrona środowiska pedagogika politologia pozycjonowanie stron prawo programowanie przyroda psychologia rachunkowość statystyka szachy taniec tworzenie stron wos
Wojew³dztwo:
dowolne dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie ł³dzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie
Miejscowość: Cena od: Cena do:

24. Abe Kobo
Translate this page , - (7 1924, - 22 1993) - - , . -
http://www.magister.msk.ru/library/extelop/authors/a/abe_kobo.htm
Home/Íà÷àëî
Contents ABC of Authors Authors A ... Thesaurus Ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ - "Äîðîæíûé çíàê â êîíöå óëèöû" (1948). Ïîâåñòü "×åòâåðòûé ëåäíèêîâûé ïåðèîä" è Êîáî Àáý, åå àâòîð //Ñìåíà, 1965. ¹ 6. Ñ. 23. [Ïîñëåñëîâèå] . - Ìèíñê: ÈÊÎ "àëàêñèàñ", . - Ì.: ÎÎÎ "Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ôàíòàñòèêè", . CD-ROM (HTML). Who Is Who in Science Fiction . - Lnd.: Elm Tree Books, . P. 31. [JC] Abe Kobo // The Encyclopedia of Science Fiction . - Lnd.: Granada, . P. 15. The Encyclopedia of Science Fiction . - N.Y.: St.Martin's Press, . P. 1. The Multimedia Encyclopedia of Science Fiction. Ver. 1.0 . - Danbury, CT: Grolier Electronic Publishing, Inc., The Encyclopedia of Fantasy . - N.Y.: St. Martin's Griffin, . P. 2. Lexicon der Science Fiction Literatur . S. 156. Lexicon der Science Fiction Literatur . S. 154-155. Fremdsprachige Schriftsteller . - Leipzig: VEB Bibliografisches Institut, . S. 20. Ïîøëèòå ïèñüìî À.Ï. Ëóêàøèíó: apl_12 (at) yahoo.com .

25. Divx.proszj.com
abe_kobo, 2007/01/08 0339. About,_Edmund, 2007/01/08 0339. Abraham,_Cyril, 2007/01/08 0339. Adams,_Douglas, 2007/01/08 0340. Ady_Endre, 2007/01/08 0340
http://divx.proszj.com/list.php?d=ebook/a

26. Üdvözlünk Az Oldalon!
FILM WAREZ tartalom / ebook / a / abe_kobo. Name, Size, Type, Modified. abe_kabo_a_homok _asszonya_hu_rtf_nncl2190642v2.zip, 0.2 MB, ZIP, 08/01/2007 0339
http://new.godsms.net/sub.php?d=ebook/a/Abe_Kobo

27. 安部公房全集|全集・著作集ï
Translate this page
http://www.shinchosha.co.jp/zenshu/abe_kobo/
ISBN: C-CODE:
ISBN: C-CODE:
ISBN: C-CODE:
ISBN: C-CODE:
ISBN: C-CODE:
ISBN: C-CODE:
ISBN: C-CODE:
ISBN: C-CODE:
ISBN: C-CODE:
ISBN: C-CODE:
ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE: ISBN: C-CODE:

28. ABE KOBO - Encyclopédie Universalis
Translate this page Fils aîné d un professeur de médecine à l université de Moukden, né à Tokyo, Abe Kobo passe toutefois en Mandchourie ses années d enfance et d adolescence
http://www.universalis.fr/encyclopedie/T624603/ABE_KOBO.htm
tabMode = new Array; tabMode[0]=new Array; tabMode[1]=new Array; tabMode[2]=new Array; tabMode[3]=new Array; tabMode[4]=new Array; tabMode[0][0] = "simple"; tabMode[0][1] = "home"; tabMode[1][0] = "expert"; tabMode[1][1] = "who"; tabMode[2][0] = "alpha"; tabMode[2][1] = "alpha"; tabMode[3][0] = "thema"; tabMode[3][1] = "thema"; tabMode[4][0] = "dico"; tabMode[4][1] = "dico"; onload=menuSelected('simple'); onLoad = verifSelected(tabMode); avec les flexions Avec le méta-moteur document.searchForm.recherche.type = 'button'; InitView('simple'); InitView('flexion'); 4 avril 1917 Soldats américains en 1917 Les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne.... Consulter Calligraphie chinoise

29. Information On Abe_Kobo
Translate this page abe_kobo.
http://www.mybulgaria.info/modules.php?name=Wiki&title=Abe_Kobo

30. Abe Kobo - WIEM, Darmowa Encyklopedia
Abe Kobo, w a ciwie Abe Kimifusa (19241993), pisarz, dramaturg, eseista, jedna z najwa niejszych postaci wspó czesnej literatury japo skiej. W
http://portalwiedzy.onet.pl/77543,,,,abe_kobo,haslo.html
Szukaj Poczta Onet.pl
Szukaj w Onet.pl
abe kobo info.onet.pl katalog.onet.pl Informacje o serwisie Kursy on-line Napisz do nas O nas Pomoc ... Aktualizacja encyklopedii wszystkie encyklopedia prawa wielka ksiêga imion s³ownik informatyczny Poka¿ tylko zdjêcia, filmy i mapy Jak szukaæ?
Abe Kobo
Dodaj do notesu Literatura, Azja, Japonia, Dwudziestolecie miêdzywojenne, II wojna ¶wiatowa Abe Kobo , w³a¶ciwie Abe Kimifusa (1924-1993), pisarz, dramaturg, eseista, jedna z najwa¿niejszych postaci wspó³czesnej literatury japoñskiej.
W 1947 wyda³ tomik poezji Mumei shishu, w 1948 - powie¶æ Owarishi michi-no shirube-ni
Zainspirowany proz± F. Kafki pisze opowie¶ci pt. Akai mayu (1950) Kabe (1951) oraz S. Karuma-shi-no hanzai (1951) - dostrze¿one i nagrodzone.
Najs³ynniejsz± powie¶ci± Abe Kobo jest Kobieta z wydm (1962, wyd. polskie 1993). Kolejne powie¶ci to Moetsukita chizu ( Schadzka Hakobune Sakuramaru ( Kangaru noto (1991), a tak¿e ksi±¿ki z gatunku science fiction, m.in. Czwarta epoka (1959). Pisa³ równie¿ eseje wydane w zbiorach:

31. Http://e-books.list.cwi.hu
abe_kobo, 200708-22 0811, 050 KB, DIR. About,_Edmund, 2007-08-22 0811, 050 KB, DIR. Abraham,_Cyril, 2007-08-22 0811, 050 KB, DIR
http://e-books.list.cwi.hu/a
CWI SMS LISTÁZÓ
050 KB DIR 050 KB DIR 050 KB DIR 050 KB DIR 050 KB DIR About,_Edmund 050 KB DIR Abraham,_Cyril 050 KB DIR 050 KB DIR 050 KB DIR Aesopus 050 KB DIR 050 KB DIR 050 KB DIR 050 KB DIR Aiszkhulosz 050 KB DIR Alain-Fournier,_Henri 050 KB DIR 050 KB DIR 050 KB DIR 050 KB DIR 050 KB DIR 150 KB DIR 050 KB DIR 100 KB DIR Allen,_Woody 050 KB DIR 050 KB DIR 050 KB DIR 050 KB DIR Ambler,_Eric 050 KB DIR Amicis,_Edmondo_De 050 KB DIR An-Nefzawi,_Muhammad 050 KB DIR Andersen,_Hans_Christian 050 KB DIR Anderson,_Kevin_J 050 KB DIR Anderson,_Poul 100 KB DIR 050 KB DIR Anthohy,_Piers 050 KB DIR 050 KB DIR Apollinaire,_Guillaume 050 KB DIR Appleton,_Victor 050 KB DIR 050 KB DIR Apuleius 050 KB DIR Aragon,_Louis 050 KB DIR 050 KB DIR 050 KB DIR Archer,_Jeffrey 050 KB DIR Arisztotelesz 050 KB DIR 050 KB DIR Arsan,_Emmanuelle 050 KB DIR Asher,_Jane 050 KB DIR Ashton,_Marty 050 KB DIR Asimov,_Isaac 200 KB DIR Asturias,_Miguel_Angel 050 KB DIR 050 KB DIR 050 KB DIR Athans,_Philip 050 KB DIR Atkins,_P_W 050 KB DIR Attenborough,_David 050 KB DIR Augustinus 050 KB DIR Austen,_Jane 050 KB DIR Auster,_Paul 050 KB DIR Avery,_Dale

32. Istoriya Fendoma >> Interv'yu >> RAZGOVOR ShEL O FANTASTIKE
Arhiv materialov o dvizhenii lyubitelei fantastiki v Rossii. Istoriya Fendoma O fantastike, Konferencii, Fotografii, Interv yu, Kluby Lyubitelei Fantastiki
http://www-lat.fandom.ru/inter/abe_kobo.htm
FENDOM O fantastike Konferencii Kluby ... Novinki
RAZGOVOR ShEL O FANTASTIKE
[Interv'yu s Abe Kobo (Yaponiya) / Kommentrarii A. i B. Strugackih]
Inostrannaya literatura.- 1967.- ¹ 1.- S. 264-266.
Per. v el. vid V. Kuz'min, 2001
Kobo Abe izvesten sovetskomu chitatelyu po fantasticheskoi povesti "4-i lednikovyi period", voshedshei v "Biblioteku sovremennoi fantastiki", i po romanu "Zhenshina v peskah", opublikovannomu v zhurnale "Inostrannaya literatura" ¹ 5, 1966 g. Vo vremya svoego prebyvaniya v SSSR Kobo Abe posetil nashu redakciyu. Razgovor shel o tom, chto takoe fantasticheskaya literatura, kakovo ee proshloe, nastoyashee i budushee. My poprosili Arkadiya i Borisa Strugackih prokommentirovat' sostoyavshuyusya besedu. - Ya, pozhalui, soglasen s takoi traktovkoi moei povesti, - skazal Kobo Abe. - No, krome togo, mne hotelos' pokazat', skol' slozhna i zaputanna svyaz' mezhdu tehnologiei i ideologiei. V usloviyah takoi slozhnosti sub'ektivnye ustremleniya cheloveka splosh' i ryadom vstupayut v protivorechie s ob'ektivnymi rezul'tatami ego deyatel'nosti. Eto vseobshaya tragediya, harakternaya tak ili inache i dlya kapitalisticheskih, i dlya socialisticheskih stran. No nesmotrya na eto (a mozhet byt', i blagodarya etomu) postupatel'nyi hod istorii ne tormozitsya i ne preryvaetsya. V razreshenii etogo voprosa rol' literatury ogromna. I nel'zya ne soglasit'sya s tem, chto ogromna, v chastnosti, rol' nastoyashei fantasticheskoi literatury, kotoraya po samomu svoemu sushestvu yavlyaetsya antimeshanskoi i antikonformistskoi, uchit chitatelya dumat', budit ego voobrazhenie, vnushaet emu, chto mir slozhen, interesen i trebuet ego, chitatelya, postoyannogo i aktivnogo vmeshatel'stva.

33. Abe Kóbó - Lexikon ::
Abe Kóbó 1924. március 7én született Tokióban Kimifusa néven. Életútja, munkássága igencsak eltér alkotótársaiétól. M vei nem hasonlítanak a háború utáni
http://www.kislexikon.hu/abe_kobo.html
Összesen kereshetõ címszó Címszó Illusztráció Címszavak elején
Címszavakban
Tartalomban
Bárhol
Legyen Ön is szerkesztõnk!
:: Küldjön be címszót! ::
Magyar Angol Abe Kóbó
Magyar Abe Kóbó Címszavak véletlenül Kereseti kérelem Hai Éjféli Nap diperte ... Kubach
Abe Kóbó
Abe Kóbó 1924. március 7-én született Tokióban Kimifusa néven. Életútja, munkássága igencsak eltér alkotótársaiétól. Mûvei nem hasonlítanak a háború utáni szubjektív, ultrarealisztikus, önmarcangoló stílushoz, ami oly jellemzõ volt a világégés után japán kortársaira. Ez valószínûleg szokásostól eltérõ neveltetésébõl ered. Kóbó a mandzsúriai Mukdenben, az akkori japán bábállamban nevelkedett, ezért kevésbé érintették meg olyan fogalmak, mint a császár vagy a furusato hazaváros, amelyek nagymértékben befolyásolták kortársait, például Misima Jukió vagy a Nobel-díjas Óe Kenzaburó munkásságát. Emellett Kóbónak, az elõbbiekkel ellentétben, nem volt semmilyen irodalmi képzettsége. Ahogyan édesapja, õ is a tokiói császári egyetemen kezdte el orvosi tanulmányait. Nem példa nélküli Japánban sem, hogy valaki híres orvos és egyben kiváló irodalmár legyen ? legjobb példa erre Mori Ogai. Ám Kóbó nem érezte hivatásának az orvoslást, nem tudott beilleszkedni, úgy érezte, nem lesz elég eredményes a gyógyításban. Azt beszélik róla, hogy ? édesapjára való tekintettel, aki gyógyászatot tanított ? csak azzal a feltétellel szerezhetett diplomát 1948, hogy soha nem fogja gyakorolni a hivatását. A háború után Kóbó különbözõ radikális szociális és mûvészi elméletekkel kezdett kísérletezni. Elsõ kötete mindössze 50 példányban jelent meg (Mumei Sisu, 1947 Anonim versek, ami mementó édesapjára és a háborúban, Mandzsúriában meghalt barátaira. 1948-ban újabb fájdalmas megemlékezés következik: barátját örökíti meg Ovarisi Miti no Surubeni címû novellájában.

34. Abe Kobo - MSN Encarta
Translate this page Abe Kobo (1924-1993), romancier et auteur dramatique japonais, auteur de la Femme des sables (Sunna no onna).
http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_741527797/abe_kobo.html
var s_account="msnportalencartafr"; Accueil MSN Hotmail Mon MSN Connexion ... plus Hotmail Messenger Profil Messenger Mobile + de services Actions Solidaires Actualit©s Annonces immo Astrologie ... Aide Recherche Encarta Rechercher dans Encarta des informations sur Abe Kobo
Abe Kobo
Article Rechercher dans tout le texte de l'article Afficher cet article au format imprimable Envoyer Plan de l'article Pr©sentation De l’enfance chinoise au Japon d©chir© Les d©buts d’une vocation Entre trotskisme et surr©alisme ... ‰tranget© et originalit©
Pr©sentation
Afficher cette section au format imprimable Abe Kobo (1924-1993), romancier et auteur dramatique japonais, auteur de la Femme des sables (Sunna no onna).
De l’enfance chinoise au Japon d©chir©
Afficher cette section au format imprimable N©   Tokyo, Abe Kimifusa, dit Abe Kobo, vit ses premi¨res ann©es   Moukden (aujourd’hui Shenyang), alors capitale de la Mandchourie occup©e par le Japon. Son p¨re y enseigne la m©decine. Jusqu’  l’¢ge de dix-sept ans, il ne conna®t son pays natal qu’au travers de ses livres de classe et de ses rªveries. Son p¨re l’envoie alors au Japon pour ©tudier la m©decine. D©laissant les paysages d©sertiques de son enfance pour d©couvrir un pays sur le point d’entrer en guerre, le jeune homme ©prouve un choc qui provoque en lui une fracture, une perte d’identit© dont il ne se remettra jamais. En 1944, il interrompt ses ©tudes et retourne en Mandchourie : Moukden, gravement touch©e par la guerre, est un champ de ruines et son p¨re ne tarde pas   ªtre emport© par le chol©ra.

35. La Donna Di Sabbia Abe Kobo
Translate this page La Donna di sabbia Abe Kobo Libri; Scheda Libro La Donna di sabbia , produttore Guanda , genere Varia.
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-abe_kobo/sku-153059/la_do
Login Carrello Pozzo dei Desideri My Unilibro ... FMR Benvenuto su Unilibro, la grande Libreria Universitaria on-line. Scopri la nostra ricerca , trovare un articolo non è mai stato così semplice.
La Donna di sabbia
di Abe Kobo
Dettagli del Libro: Autore: Abe Kobo Editore: Guanda Genere: varia Collana: Narratori della Fenice N. Volumi: 1 Pagine: 312 ISBN: Data pubblicazione: 1990 Disponibilità: Non in commercio Prezzo: € 11,36 Gestione prodotto Segnala ad un Amico Invia un commento al libro Leggi i commenti al libro I vostri commenti al libro Inserisci un tuo commento al libro Nessun Commento disponibile a La Donna di sabbia Abe Kobo Torna su Altri libri consigliati Imparo a nuotare
di Imparare a nuotare è senza dubbio una delle conquiste più importanti di un bambino, rappresenta una specie di rito di iniziazione per conquistarsi l'indipendenza. E' un'esperienza che ricorda quei magici nove mesi passati nel grembo materno e che per... Prezzo di listino: € 18,50 Il libro delle lune e il lotto
di Benaglia Teoria e sistemi assolutamente innovativi basati sul Segno Zodiacale della Luna....

36. Kōbō Abe - Wikipedia, La Enciclopedia Libre
Translate this page De Wikipedia, la enciclopedia libre. (Redirigido desde Abe Kobo). Saltar a navegación, búsqueda. Kobo Abe ( Abe Kôbô), seudónimo de Kimifusa Abe,
http://es.wikipedia.org/wiki/Abe_Kobo
Kōbō Abe
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Abe Kobo Saltar a navegaci³n bºsqueda Kobo Abe Abe K´b´ ), seud³nimo de Kimifusa Abe , fue un escritor japon©s nacido el 7 de marzo de 1924, y fallecido el 22 de enero de 1993.
editar Biograf­a
Kobo Abe naci³ en Kita, Tokio , aunque creci³ en la ciudad de Mukden (ahora Shen-yang , en Manchuria ). Su padre era m©dico e impart­a clases a nivel universitario. Abe regres³ a Jap³n en 1941, y comenz³ sus estudios en la Universidad Imperial de Tokio en 1943. Se recibi³ de m©dico en 1948, pero ya hab­a decidido que no ejercer­a esa profesi³n, y se dedic³ a la escritura. Su primera publicaci³n fue una colecci³n de poemas en 1947 ( Mumei Shishu o "Poemas de un poeta desconocido"). Al a±o siguiente, escribi³ y public³ su primera novela, Owarishi michi no shirube ni (“La se±al de tr¡fico al final de la calle”) en la que se dio a conocer ampliamente. En 1951 le fue otorgado el galard³n m¡s prestigioso de las letras en Jap³n, el Premio Akutagawa, por su novela "La pared o el crimen del se±or Koruma". Posteriormente sigui³ escribiendo - especialmente obras teatrales -, pero no fue sino hasta la publicaci³n de Sunna no onna o La mujer de la arena , en 1962, que alcanz³ el reconocimiento internacional. Durante toda esa d©cada colabor³ como guionista en diversas pel­culas, incluida la adaptaci³n cinematogr¡fica de "La mujer de la arena". Posteriormente, en 1973, fund³ un estudio de actuaci³n en Tokio, donde form³ actores empleando sus propios m©todos de actuaci³n, y dirigi³ diversas obras.

37. Birth Certificate Abe_Kobo
Translate this page replacement certificates from abe_kobo registery offices; Purchase a birth, marriage or death certificate.
http://www.gov-certificates.co.uk/birth/certificate/Abe_Kobo
Birth Certificate Marriage Certificate Death Certificate Gov-Certificates.co.uk Home Certificates Terms Contact Us Birth
Abe Kobo
Kobo Abe
Births Marriages Deaths
(Redirected from Abe Kobo) Kobo Abe Abe Kōbō , pseudonym of Kimifusa Abe Abe Kimifusa , March 7, 1924 - January 22, 1993) was a Japanese writer, playwright, photographer and inventor. His name is romanized as Kobo Abe in Vintage International's English-language editions of his book, while Columbia University Press offers Three Plays by Kōbō Abe
Contents
 • Biography Summaries of selected works
  • The Ruined Map (1964) The Ark Sakura (1984) Kangaroo Notebook (1991)
  List of books available in English Novels Collected short stories Plays Poetry See also References Prizes External links
Birth certificate
Biography
Abe was born in Kita, Tokyo, grew up in Mukden (now Shen-yang) in Manchuria. His father was a physician who taught at the medical college. Abe returned to Japan in 1941 and began studies at Tokyo Imperial University in 1943. He graduated in 1948 with a medical degree, on the condition that he would not practice. He was first published as a poet with Mumei Shishu ("Poems of an unknown poet") in 1947. The next year he published his first novel

38. Èñòîðèÿ Ôýíäîìà >> Èíòåðâüþ >> ÐÀÇÃÎÂÎÐ ØÅË Î
Translate this page . , , , , ,
http://www.fandom.ru/inter/abe_kobo.htm

http://sf.nm.ru

C

Ôýíäîì.ru

http://sf.nm.ru

C

Ôýíäîì.ru

39. Abe Kobo - MSN Encarta
Translate this page Abe Kobo (Tokyo 1929-1993), romanziere e drammaturgo giapponese. In giovane età si trasferì con la famiglia in Manciuria e questo territorio arido e
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_981525011/Abe_Kobo.html
var s_account="msnportalencartait"; MSN Home Hotmail My MSN Accedi ... Altro Hotmail Messenger Spaces Mobile Windows Live Amori e Incontri Annunci Aste online Borsa ... Altre risorse Reference Interattivit  Dati e statistiche Altre risorse Encarta nel mondo Prodotti Passa a Microsoft Student® Guida Cerca in Encarta Cerca in Encarta informazioni su Abe Kobo
Abe Kobo
Articolo Trova nell'articolo Anteprima di stampa Invia Abe Kobo (Tokyo 1929-1993), romanziere e drammaturgo giapponese. In giovane et  si trasfer¬ con la famiglia in Manciuria e questo territorio arido e sperduto esercit² su di lui un'evidente influenza. Fin da ragazzo fu attratto dalle meraviglie dell' entomologia e dalle opere di Franz Kafka . Comp¬ gli studi di medicina a Tokyo, ma torn² in Manciuria al termine della seconda guerra mondiale. Balz² alla ribalta letteraria nel 1948; dopo una breve parentesi come drammaturgo impegnato secondo l'ideologia marxista, svilupp² uno stile peculiare, che risente delle suggestioni del teatro dell'assurdo e della poetica kafkiana, con protagonisti alienati colti in situazioni singolari e vagamente simboliche, che traggono ispirazione di volta in volta da generi popolari come quello fantascientifico o poliziesco . Fond² a Tokyo una propria compagnia teatrale, l'Abe Kobo Studio, per cui scrisse drammi come

40. Kobo Abe - Wikipèdia
Translate this page imatge cap. Profession escrivan. País Japon. Data de naissença 7 de març de 1924. Luòc de naissença Tòquio, Japon. Data de decès 22 de genièr de 1993
http://oc.wikipedia.org/wiki/Abe_Kobo
Kobo Abe
Un article de Wikip¨dia, l'enciclop¨dia liura.
(Redirigit dempu¨i Abe Kobo Anar a: navigacion Recercar Kobo Abe imatge: cap Profession: escrivan Pa­s: Japon Data de naissen§a: 7 de mar§ de Lu²c de naissen§a: T²quio Japon Data de dec¨s: 22 de geni¨r de Lu²c de dec¨s: T²quio Kobo Abe , o tanben Abe Kobo (pseudonimes de Kimifusa Abe ) fogu¨t un important autor de romans japon©s del s¨gle XX Recuperat(ada) de " http://oc.wikipedia.org/wiki/Kobo_Abe Categorias Escrivan japon©s Naissen§a en 1924 ... Dec¨s en 1993 Afichatges Espleches personals Navigacion Recercar Boita d'espleches Autras lengas

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 2     21-40 of 87    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter